Jak žádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz mohou žádat všichni, kdo mohou volit. Slouží k tomu, abyste mohli volit jinde než ve vašem přiděleném volebním okrsku. Můžete s ním pak volit v jakémkoliv okrsku v Česku.

Podání žádosti

   Kde se žádá
Na obecním úřadě (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy).

   Jak žádat
1) Osobně
2) Písemně s úředně ověřeným podpisem
3) Pomocí datové schránky fyzické osoby
4) Přes Portál občana s připojenou datovou schránkou fyzické osoby

K žádostem online se doporučuje využít vzor z Ministerstva vnitra.
 

   Kdy žádat
Osobně – nejpozději ve středu 11. 1. 2023 do 16:00 hodin
Písemně či on-line – nejpozději v pátek 6. 1. 2023 do 16:00 hodin
 

Obdržení průkazu

Voličský průkaz vám úřad předá osobně či poštou do vlastních rukou, nebo ho vydá osobě s plnou mocí s vaším úředně ověřeným podpisem. V případě žádosti online si jej můžete nechat zaslat na jakoukoliv adresu. Chcete-li volit v zahraničí, můžete si voličský průkaz nechat doručit přímo na adresu zastupitelského úřadu.


U voleb

Volební komisi ve vašem okrsku se prokážete občanským průkazem nebo cestovním pasem a předložíte voličský průkaz. Ten musíte odevzdat i v případě, že byste se nakonec rozhodli volit ve vašem původním okrsku. Komise si voličský průkaz nechá, pro druhé kolo se totiž vydává samostatně nový, a vy dostanete dostanete hlasovací lístky s obálkou a můžete odvolit.

Zůstaňme
v kontaktu

Všechny důležité novinky můžete vědět jako první.
Stačí, když nám necháte svůj e-mail.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů