Radím se s...

Jsem velmi ráda, že se můžu ve své kampani opřít o názory prvotřídních expertů z různých oblastí. Níže nenaleznete seznam fanoušků Danuše Nerudové, nýbrž seznam nezávislých expertů, kteří jsou špičkami ve svých oborech bez ohledu na to, komu v prezidentské volbě fandí. Bude mi ctí se takovými lidmi obklopovat i na Hradě.

Experti a mladí lídři

Filip Matějka

Filip Matějka

ekonom a výzkumný pracovník specializovaný na makroekonomii, informační ekonomii, behaviorální ekonomii

Jaroslav Šebek

Jaroslav Šebek

předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Dita Formánková

Dita Formánková

zakladatelka a ředitelka organizace Czechitas, věnuje se tématům digitálního vzdělávání, technologiím, sociálně prospěšnému podnikání, komunitám, diverzitě a inkluzi

tým mladých lídrů

Daniel Herman

Daniel Herman

politik, lektor, honorární diplomat, člen Rady vlády pro lidská práva

Jan Řežáb

Jan Řežáb

ekologický vizionář, investor do obnovitelných zdrojů energie a ekologické likvidace odpadu, zakladatel a průkopník udržitelného stavitelství v ČR, filantrop

Alena Jančíková

Alena Jančíková

ředitelka České asociace paraplegiků, poradkyně v sociální oblasti

Ivan Netuka

Ivan Netuka

přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny), expert v oblasti zdravotnictví a specializované moderní medicíny

Daniel Münich

Daniel Münich

ekonom dlouhodobě se zabývající empirickými výzkumy v oblasti hodnocení dopadů veřejných politik, především v oblasti školství a vzdělávání, trhu práce, sociální a daňové, vědy a vývoje, dlouhodobě se také věnuje aspektům kvality vládnutí, pokud jde o procesy hodnocení dopadů regulace, tedy přípravy zákonů a vyhlášek

Monika Nebeská

Monika Nebeská

předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary, členka představenstva Okresní agrární komory v Hradci Králové a Svazu pěstitelů cukrovky Čech

Marie Salomonová

Marie Salomonová

neurovědkyně, expertka v oblasti duševního zdraví a prevence

tým mladých lídrů

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

ekonom se zaměřením na teoretickou ekonomii

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda

vysokoškolský učitel práva EU, bývalý ministr, velvyslanec, europoslanec – předseda Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu

Lucie Hrdá

Lucie Hrdá

advokátka a viktimoložka specializovaná na trestní a rodinné právo, ochranu obětí trestné činnosti, lektorka soudců, státních zástupců, policie, advokátů ve věci přístupu ke zranitelným skupinám obyvatel

Matej Kačic

Matej Kačic

bezpečnostní konzultant, manažer, architekt bezpečnostních řešení a zakladatel společnosti Security Avengers, zaměření na kybernetickou bezpečnost

Daniel Pražák

Daniel Pražák

učitel zabývající se inovacemi ve školství

tým mladých lídrů

Elena Fialková

Elena Fialková

architektka, autorka projektu Redefinice Pražského hradu, která v rámci své akademické práce zkoumá vztah architektury a politiky

tým mladých lídrů

Ondřej Gonzor

Ondřej Gonzor

student na University of Pennsylvania se zájmem o technologie a vzdělávání. Autor projektu pochopim.to

tým mladých lídrů

Jindřich Fialka

Jindřich Fialka

inovační designér, zakladatel studia Q Designers a neziskové organizace Sto skupin

tým mladých lídrů

Johanna Nejedlová

Johanna Nejedlová

zakladatelka a ředitelka organizace Konsent, expertka na sexuální násilí, preventivní vzdělávání mladých lidí a rovná práva žen a mužů

tým mladých lídrů

Adam Táborský

Adam Táborský

psycholog a mental health advocate, který propojuje přírodu a duševní zdraví

tým mladých lídrů

Lucie Hyblerová

Lucie Hyblerová

zakladatelka platformy Breakfaststory se zájmem o sociální podnikání a filantropii

tým mladých lídrů

Zůstaňme
v kontaktu

Všechny důležité novinky můžete vědět jako první.
Stačí, když nám necháte svůj e-mail.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů