Jak volit ze zahraničí

Spojila jsem se online s Čechy a Češkami žijícími v zahraničí od Spojených států po Saúdskou Arábii. Probrali jsme, jak je možné ze zahraničí odvolit. Bohužel stále čekáme na zavedení korespondenční volby, a tak je potřeba odvolit osobně na ambasádě nebo konzulátu a předem se k volbě registrovat. Tady najdete, jak na to.

V zahraničí žije až půl milionu Čechů a Češek a každý z nich se může prezidentských voleb zúčastnit. Pro velkou část z nich to ale znamená cestovat stovky kilometrů a reálně se tak voleb účastní jen jednotky procent. Je totiž třeba volit na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí, konkrétně ambasádách a generálních konzulátech (pozor: nikoliv honorárních). Proto jednoznačně podporuji zavedení korespondenční volby.

 

 

Než ale konečně přijde, musí Češi v zahraničí pro účast ve volbě udělat daleko víc, než dojít do volební místnosti ve své obci. Díky všem, kteří se navzdory tomu voleb účastní! Aktuálně máte dvě možnosti, které popisuji níže.

Kde volit

Volby v zahraničí probíhají zpravidla na zastupitelských úřadech, tj. na velvyslanectvích či konzulárních úřadech České republiky. Výjimkou jsou konzulární úřady, které jsou vedeny honorárním konzulárním úředníkem.

 

Kdo může volit

Občan České republiky starší 18 let (voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let (ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let).

 

Jak volit

Existují dva způsoby:

 

1. Být zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu

 

 • Pokud není volič v tomto seznamu zapsán již z předchozích voleb, může si o zápis zažádat písemně zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu má bydliště.
 • Žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16:00, tj. do 4. prosince 2022.
 • Spolu s žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.
 • V seznamu zůstává volič veden, dokud nepožádá o vyškrtnutí.
 • Pokud je volič v tomto seznamu veden, nemůže v budoucnu při volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu hlasovat na území České republiky, pouze za předpokladu, že by zastupitelský úřad požádal o vydání voličského průkazu, s ním pak můžete volit v jakémkoli jiném zastupitelském úřadu či kdekoli na území České republiky.
 • Doporučení je zažádat o zápis, pokud žijete v zahraničí dlouhodobě.

 

2. Nebo mít voličský průkaz

 

 • Voličský průkaz je vydán obecním úřadem, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.
 • Osobně je o něj možné zažádat nejpozději 2 dny přede dnem voleb či písemně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, písemná žádost ale musí obsahovat úředně ověřený podpis, nebo musí být zaslána datovou schránkou.
 • Voličský průkaz si může volič vyzvednout osobně či mu bude zaslán na požadovanou adresu i do zahraničí, případně může být poslán na zastupitelský úřad, kde se chystá volit.
 • Stejný postup platí i za předpokladu, pokud chce volič volit v ČR, ale mimo své trvalé bydliště.
 • O voličský průkaz lze zažádat již nyní, obecní či zastupitelský úřad jej ale může předat nejdříve 29. prosince 2022.

 

Zdroj: Jak hlasovat v zahraničí (MVČR)

Více z blogu

Prohlášení k dnešním slovům Andreje Babiše

Násilí nesmí mít v naší společnosti místo. A to v žádné podobě.

Detail článku

Jak žádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz mohou žádat všichni, kdo mohou volit. Slouží k tomu, abyste mohli volit jinde než ve vašem přiděleném volebním okrsku. Můžete s ním pak volit v jakémkoliv okrsku v Česku.

Detail článku
Všechny příspěvky

Zůstaňme
v kontaktu

Všechny důležité novinky můžete vědět jako první.
Stačí, když nám necháte svůj e-mail.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů